:: ฝ่ายตรวจสภาพรถ
:: นายช่างตรวจสภาพ:: ฝ่ายตรวจสภาพรถ

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 กรมการขนส่งทางบก
   51 ม.5 ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170  โทร. 0-2882-1620-35